ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι χρήσης

Ο παρών δικτυακός τόπος nkt.gr, ο οποίος ανήκει στο Θέατρο του Νέου Κόσμου/Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες/χρήστες του.

Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.

Η παραμονή του επισκέπτη/χρήστη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου (nkt.gr) καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό να τροποποιηθούν στο μέλλον άνευ ειδοποίησης. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα αναρτάται πάντα στην παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης.

Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές.

Ο παρών δικτυακός τόπος (nkt.gr) δεν επιτρέπει την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες/χρήστες.

Ο παρών δικτυακός τόπος (nkt.gr) είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” (hyperlinks) σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους.

Ως εκ τούτου ο παρών δικτυακός τόπος (nkt.gr) δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Κατά συνέπεια οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Με την επιφύλαξη ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (nkt.gr) όπως: κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα αποτελεί πνευματική, εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια.

Η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και παρουσίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από ειδησεογραφικούς ιστοτόπους επιτρέπεται μόνο με την συνοδευτική παραπομπή προς την ιστοσελίδα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου ως «πηγή» και μόνο.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της αποκλειστικά και μόνο για προσωπική τους χρήση και απαγορεύεται ρητά να διατίθεται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

Οι επισκέπτες/χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου (nkt.gr), υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες/χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για να παραβιάσουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), να προσβάλουν την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό), να έρθουν σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, να παρενοχλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου (nkt.gr), να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο (nkt.gr) ή οποιαδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου (nkt.gr), οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική τους ζημία. Η μη άσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς - Περιορισμός ευθύνης - Δήλωση αποποίησης

O παρών δικτυακός τόπος (nkt.gr) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος (nkt.gr) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Το Θέατρο του Νέου Κόσμου δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την χρήση αρμόδια δικαστήρια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΘΕΑΤΡΑ
Θέατρο Φρύνιχος, Δελφοί
Delphi 330 54
Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο "Μελίνα", Βόλος
Municipal Theatre, Volos 383 34
Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα
Larisa 414 47
Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα
Philippi 640 03
Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης, Νικόπολη, Πρέβεζα
Preveza 481 00
Θέατρο Κάστρου, Καλαμάτα
Vileardouinou 37, Kalamata 241 00
Θέατρο Αρχαίας Ολυμπίας, Αρχαία Ολυμπία
Φλόκας 270 65
Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ - Φρόντζου, Ιωάννινα
Irakli Vasiadi 58, Ioannina 453 33
Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη
Δάσος Σέιχ Σου, 554 37
Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης "Δημήτρης Κιντής"
Γαρδίκη, Smolika και, Ilioupoli 163 45
Κηποθέατρο "Ν.Καζαντζάκης", Ηράκλειο Κρήτης
Geor. Georgiadou 1, Iraklio 713 05
Ανοιχτό Θέατρο Συκεών, Συκίες, Θεσσαλονίκη
Karolou Koun 13, Sikies 566 26
Θέατρο "Ερωφίλη" -Φορτέτζα, Ρέθυμνο
Χαιρώνειας 15, Rethymno 741 31
Δημοτικό Κηποθέατρο Πάπαγου
Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου), Papagos 156 69
Θέατρο Βράχων "Μελίνα Μερκούρη"
Νεαπόλεως 58, Vironas 162 32
Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρι
Profitou Ilia 65, Chalandri 152 33
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά
Κύπρου, Nikiforou Foka, Chania 731 32